CMiniFrameWnd::CMiniFrameWnd

CMiniFrameWnd ( );

Uwagi

Obiekt CMiniFrameWnd , ale nie tworzy okno. Aby utworzyć okna, wywołanie CMiniFrameWnd::Create.

Omówienie CMiniFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFrameWnd

Index