Członkowie klasy CMetaFileDC

Budowa

CMetaFileDC Obiekt CMetaFileDC.

Inicjowanie

Tworzenie Tworzy kontekstu urządzenia Windows metafile i dołącza go do obiektu CMetaFileDC.
CreateEnhanced Tworzy metapliku kontekstu urządzenia dla formatu enhanced metafile.

Operacje

Zamknij Zamyka kontekstu urządzenia i tworzy dojścia metapliku.
CloseEnhanced Zamyka kontekstu urządzenia rozszerzonych metaplików i tworzy dojście rozszerzonego metapliku.

Omówie&nie CMetaFileDC |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index