CMetaFileDC::CMetaFileDC

CMetaFileDC ( );

Uwagi

Konstruowania obiektu CMetaFileDC w dwóch etapach. Po pierwsze wywołania CMetaFileDC, następnie wywołać Tworzenie, który tworzy kontekstu urządzenia Windows metafile i dołącza go do obiektu CMetaFileDC.

Omówie&nie CMetaFileDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMetaFileDC::Create

Index