CMenu

Klasa CMenu jest hermetyzacji Windows HMENU. Udostępnia funkcje składowe tworzenie, śledzenie, aktualizowanie i niszczenia menu.

Tworzenie obiektu CMenu na ramce stosu jako lokalny, a następnie wywołaj CMenuCzłonkowskie funkcje do manipulowania menu Nowy, stosownie do potrzeb. Następnie wywołać CWnd::SetMenu aby ustawić z menu Okno, natychmiast następuje wywołanie funkcji składowej Odłącz obiektu CMenu . Funkcję Państwa CWnd::SetMenu ustawia menu okna menu Nowy, powoduje, że okno, aby być odświeżana, aby odzwierciedlać zmiany menu i przekazuje własność menu Okno. Wywołanie Odłącz odłącza HMENU z obiektu CMenu , tak, że gdy zmienna lokalna CMenu przekazuje poza zakresem, destruktor obiekt CMenu nie próbował zniszczyć menu, które jest już właścicielem. Menu, sam automatycznie jest niszczony, kiedy niszczony jest okno.

Aby utworzyć menu z szablonu w pamięci, można użyć funkcję Państwa LoadMenuIndirect , ale menu utworzonych z zasobu przez wywołanie LoadMenu łatwiej jest utrzymywane, i zasobu menu, sam można tworzyć i modyfikować przez edytor menu.

# include lt;afxwin.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbkinbsp; Próbki MFC CTRLTEST | Próbki MFC DYNAMENU

Zobacz też CObject

Index