CMenu::MeasureItem

wirtualne nieważne MeasureItem ( LPMEASUREITEMSTRUCT lpMeasureItemStruct );

Parametry

lpMeasureItemStruct

Wskaźnik do struktury MEASUREITEMSTRUCT.

Uwagi

O nazwie ramy tworzenia menu styl rysowania przez właściciela. Domyślnie ta funkcja Państwa nie działają. Zastąpić tę funkcję Państwa i wypełnienia w strukturze MEASUREITEMSTRUCT , aby poinformować system Windows o wymiarach menu.

Zobacz CWnd::OnMeasureItem opis struktury MEASUREITEMSTRUCT.

Omówienie CMenu |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index