CMenu::m_hMenu

Uwagi

Określa dojście HMENU menu Windows, dołączone do obiektu CMenu.

Omówienie CMenu |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index