CMenu::GetSubMenu

CMenu * GetSubMenu ( int nienastawionych ) Stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CMenu którego m_hMenu Członkowskie zawiera uchwyt z wyskakującego menu, jeżeli wyskakujące menu istnieje w danej pozycji; inny sposób NULL. Jeśli obiekt CMenu nie istnieje, następnie przejściowy jednego jest tworzona. Zwrócony wskaźnik CMenu nie powinny być przechowywane.

Parametry

nienastawionych

Określa położenie menu wyskakującego zawarte w menu. Położenie wartości rozpoczynają się od 0 dla pierwszego elementu menu. Identyfikator wyskakującego menu nie mogą być używane w tej funkcji.

Uwagi

Pobiera obiekt CMenu , wyskakujące menu.

Omówienie CMenu |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CWnd::GetMenu, CMenu::GetMenuItemID, :: GetMenuString

Index