CMenu::GetSafeHmenu

HMENU GetSafeHmenu ( ) Stała;

Uwagi

Zwraca HMENU zapakowane przez ten obiekt CMenu lub wskaźnik NULLCMenu .

Omówienie CMenu |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; ::GetSubMenu

Index