CMenu::GetMenuState

UINT GetMenuState ( UINT nID, UINT nFlags ) Stała;

Wartość zwracany

Wartość 0xFFFFFFFF, jeśli określony element nie istnieje. Jeśli nId identyfikuje wyskakujące menu, bajcie zawiera liczbę elementów w wyskakującym menu i bajcie zawiera flagi menu skojarzone z wyskakującego menu. W przeciwnym razie wartość zwracany jest maską (logiczna lub) wartości z poniższej listy (ta maska opisuje stan elementu menu identyfikuje ten nId ):

Parametry

nID

Określa identyfikator elementu menu, określone przez nFlags.

nFlags

Określa rodzaj nID. Może być jedna z następujących wartości:

Uwagi

Zwraca stan elementu menu określony lub liczbę elementów w wyskakującym menu.

Omówienie CMenu |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; :: GetMenuState, CMenu::CheckMenuItem, CMenu::EnableMenuItem

Index