CMenu::GetMenuItemID

UINT GetMenuItemID ( int nienastawionych ) Stała;

Wartość zwracany

Identyfikator elementu dla określonego towaru w wyskakującym menu, jeśli funkcja jest pomyślne. Jeśli określony element menu podręczne (w przeciwieństwie do elementu w wyskakującym menu), wartość zwracany jest –1. Jeśli nienastawionych odnosi się do elementu menu SEPARATOR , wartość zwracany jest 0.

Parametry

nienastawionych

Określa położenie (od zera) pozycji menu, którego identyfikator jest pobierana.

Uwagi

Uzyskuje identyfikator elementu menu dla elementu menu znajduje się w pozycji określonej przez nienastawionych.

Omówienie CMenu |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CWnd::GetMenu, CMenu::GetMenuItemCount, CMenu::GetSubMenu, :: GetMenuItemID

Index