CMenu::GetMenuItemCount

UINT GetMenuItemCount ( ) Stała;

Wartość zwracany

Liczba elementów w menu, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób –1.

Uwagi

Określa liczbę elementów w menu wyskakującym lub najwyższego poziomu.

Omówienie CMenu |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CWnd::GetMenu, CMenu::GetMenuItemID, CMenu::GetSubMenu, :: GetMenuItemCount

Index