CMenu::GetMenuContextHelpId

(DWORD GetMenuContextHelpId) stała;

Wartość zwracany

Pomoc kontekstowa identyfikator aktualnie skojarzone z CMenu , jeśli istnieje; w przeciwnym razie zero.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby pobrać identyfikator ID kontekstu pomocy związane z CMenu.

Omówienie CMenu |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMenu::SetMenuContextHelpID, :: GetMenuContextHelpId

Index