CMenu::GetDefaultItem

UINT GetDefaultItem (UINT gmdiFlags, BOOL fByPos = FALSE);

Wartość zwracany

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest identyfikator lub położenie elementu menu. Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest - 1.

Parametry

gmdiFlags

Wartości określające, w jaki sposób funkcja wyszukuje elementy menu. Ten parametr może być brak, jeden lub kombinacji następujących wartości:

Wartość Znaczenie
GMDI_GOINTOPOPUPS Określa, że, jeśli element domyślny to taka, która spowoduje otwarcie podmenu, funkcja jest wyszukiwanie odpowiednich rekursywnie podmenu. Jeśli podmenu nie element domyślny, wartość zwracany identyfikuje element, który powoduje otwarcie podmenu.

Domyślnie funkcja zwraca pierwszy element domyślny na określonym menu, niezależnie od tego, czy jest zapasem, który spowoduje otwarcie podmenu.

GMDI_USEDISABLED Określa, że funkcja jest zwraca element domyślny, nawet jeśli jest wyłączona.

Domyślnie funkcja pomija elementy wyłączone lub wygaszone.


fByPos

Wartość określająca, czy pobrać identyfikator elementu menu lub jego stanowiska. Jeśli ten parametr ma wartość FAŁSZ, zwracana jest identyfikatorem. W przeciwnym przypadku zwracana jest pozycja.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie funkcji Win32 GetMenuDefaultItem, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówienie CMenu |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMenu::SetDefaultItem

Index