CMenu::FromHandle

statyczne CMenu * PASCAL FromHandle ( HMENU hMenu );

Wartość zwracany

Wskaźnik CMenu , który może być tymczasowe lub stałe.

Parametry

hMenu

Dojście systemu Windows do menu.

Uwagi

Zwraca wskaźnik do obiektu CMenu przyznać uchwyt Windows menu. Jeśli obiekt CMenu nie jest już dołączony do obiekt menu Windows, tymczasowy obiekt CMenu zostanie utworzona i dołączone.

Ten tymczasowy obiekt CMenu jest prawidłowy tylko do czasu stosowania ma czas bezczynności w jego pętli zdarzenia, które jednocześnie wszystkie tymczasowe obiekty są usuwane.

Omówienie CMenu |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index