CMenu::DrawItem

wirtualne nieważne DrawItem ( LPDRAWITEMSTRUCT lpDrawItemStruct );

Parametry

lpDrawItemStruct

Wskaźnik do struktury DRAWITEMSTRUCT , który zawiera informacje o typie rysunku wymagane.

Uwagi

Wywoływany przez ram, gdy wizualne aspekt zmiany właściciela rysowane menu. Członek itemAction struktury DRAWITEMSTRUCT definiuje rysunku akcję, która ma być wykonywana. Zastąpić tę funkcję Państwa do wdrożenia rysowanie obiektu CMenu rysowania przez właściciela. Wniosek należy przywrócić wszystkie obiekty interfejsu (GDI) urządzenia grafiki, które wybranego kontekstu wyświetlania dostarczonych w lpDrawItemStruct przed zakończeniem tej funkcji członek.

Zobacz CWnd::OnDrawItem opis struktury DRAWITEMSTRUCT.

Omówienie CMenu |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index