CMenu::Detach

HMENU Odłączyć ( );

Wartość zwracany

Uchwyt, typ HMENU, menu Windows, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób NULL.

Uwagi

Odłącza menu systemu Windows z obiektu CMenu i zwraca uchwyt. Członek danych m_hMenu ma wartość NULL.

Omówienie CMenu |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMenu::Attach

Index