CMenu::DestroyMenu

BOOL DestroyMenu ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli menu jest zniszczone; inny sposób 0.

Uwagi

Niszczy menu i wszelkich zasobów systemu Windows, które zostały wykorzystane. Menu jest odłączony od obiektu CMenu , zanim został zniszczony. Funkcja systemu Windows DestroyMenu nazywa się automatycznie w destruktorze CMenu.

Omówienie CMenu |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; ::DestroyMenu

Index