CMenu::DeleteTempMap

statyczne nieważne PASCAL DeleteTempMap ( );

Uwagi

Wywoływana automatycznie, przez CWinApp obsługi czas bezczynności, DeleteTempMap usuwa wszystkie tymczasowe obiekty CMenu utworzone przez funkcję Państwa FromHandle . DeleteTempMap odłącza obiekt menu Windows, dołączone do tymczasowy obiekt CMenu przed usunięciem obiektu CMenu.

Omówienie CMenu |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index