CMenu::CreatePopupMenu

BOOL CreatePopupMenu ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli wyskakującego menu została pomyślnie utworzona; inny sposób 0.

Uwagi

Tworzy wyskakującego menu i dołącza go do obiektu CMenu.

Menu jest początkowo pusta. Elementy menu mogą być dodawane za pomocą funkcji członek AppendMenu zawsze zwraca lub InsertMenu . Wniosek można dodać wyskakujące menu istniejące menu lub menu wyskakującego. Funkcja Państwa TrackPopupMenu może służyć do wyświetlania menu jako przestawne wyskakującego menu i śledzić zaznaczeń w menu podręcznym.

Jeśli menu jest przypisany do okna, jest on automatycznie niszczony, kiedy niszczony okna. Jeśli menu jest dodawane do istniejącego menu, automatycznie jest to żadne niszczony, kiedy niszczony tego menu.

Przed zakończeniem, aplikacja musi wolnych zasobów systemowych związanych z wyskakującego menu, jeśli menu nie jest przypisany do okna. Aplikacja zwalnia menu, wywołując funkcję Państwa DestroyMenu.

Omówienie CMenu |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CMenu::CreateMenu, CMenu::InsertMenu, CWnd::SetMenu, CMenu::TrackPopupMenu, :: CreatePopupMenu, CMenu::AppendMenu

Index