CMenu::CreateMenu

BOOL CreateMenu ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli menu został utworzony pomyślnie; inny sposób 0.

Uwagi

Tworzy menu i dołącza go do obiektu CMenu.

Menu jest początkowo pusta. Elementy menu mogą być dodawane przez użycie funkcji członek AppendMenu zawsze zwraca lub InsertMenu.

Jeśli menu jest przypisany do okna, automatycznie jest to żadne niszczony, kiedy niszczony okna.

Przed zakończeniem, aplikacja musi wolnych zasobów systemowych związanych z menu, jeśli menu nie jest przypisany do okna. Aplikacja zwalnia menu, wywołując funkcję Państwa DestroyMenu.

Omówienie CMenu |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CMenu::CMenu, CMenu::DestroyMenu, CMenu::InsertMenu, CWnd::SetMenu, :: CreateMenu, CMenu::AppendMenu

Index