CMenu::CMenu

CMenu( );

Uwagi

Menu nie jest tworzony, aż do wywołania jednej z funkcji członek tworzenie lub obciążenia, z CMenu:

Omówienie CMenu |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMenu::CreateMenu, CMenu::CreatePopupMenu, CMenu::LoadMenu, CMenu::LoadMenuIndirect, CMenu::Attach

Index