Członkowie klasy CMemoryState

Budowa

CMemoryState Struktura konstrukcje typu klasa, która kontroluje pamięci punktów kontrolnych.
Punkt kontrolny Uzyskuje migawki lub "punkt kontrolny" aktualny stan pamięci.

Operacje

Różnica Oblicza różnicę między dwoma obiektami typu CMemoryState.
DumpAllObjectsSince Zrzuca podsumowanie wszystkich aktualnie przydzielonego obiektów od poprzedniego punktu kontrolnego.
DumpStatistics Drukowanie statystyk alokacji pamięci dla obiektu CMemoryState.

Omówie&nie CMemoryState |nbsp; Wykres hierarchii

Index