CMemoryState::DumpAllObjectsSince

nieważne DumpAllObjectsSince ( ) Stała;

Uwagi

Wywołuje funkcję zrzutu dla wszystkich obiektów typu pochodną klasy CObject , które zostały przydzielone (i nadal są przydzielane) od czasu ostatniego wywołania punktu kontrolnego dla tego obiektu CMemoryState.

Wywołanie DumpAllObjectsSince z niezainicjowanego obiektu CMemoryState będzie zrzut wszystkich obiektów aktualnie w pamięci.

Przykład

Zobacz przykład konstruktor CMemoryState.

Omówie&nie CMemoryState |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index