CMemoryState::Difference

BOOL Różnica ( Stała CMemoryStateamp; oldState, Stała CMemoryState & Nowy stan );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli Państwa dwóch pamięci są różne; inny sposób 0.

Parametry

oldState

Stan początkowy pamięci zgodnie z definicją punktu kontrolnego CMemoryState.

nowy stan

Nowe Państwo pamięci określone przez punkt kontrolny CMemoryState.

Uwagi

Porównuje dwa obiekty CMemoryState , a następnie przechowuje różnicy do tego obiektu CMemoryState . Punkt kontrolny musi została wywołana dla każdego z dwóch parametrów pamięci Państwo.

Przykład

Zobacz przykład konstruktor CMemoryState.

Omówie&nie CMemoryState |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index