CMemoryState::CMemoryState

CMemoryState ( );

Uwagi

Konstrukcje pustego obiektu CMemoryState , który musi być wypełniona przez funkcję Państwa Checkpoint lub Różnica.

Przykład

Zobacz CObList::CObList listę CAge klasy wykorzystywane we wszystkich przykładach kolekcji.

/ / przykład CMemoryState::CMemoryState
/ / Obejmuje wszystkie funkcje CMemoryState
CMemoryState msOld, msNew, msDif;
msOld.Checkpoint();
CAge * Strona1 = nowe CAge (21);
CAge * Strona2 = nowe CAge (22);
msOld.DumpAllObjectsSince();
msNew.Checkpoint();
msDif.Difference (msOld, msNew);
msDif.DumpStatistics()

Wyniki tego programu są następujące:

 Dumpin&gu obiektów - BT;
{2} CObject na $190A
{1} CObject na $18EA
Pełny zrzut awaryjny obiektu.
0 bajtów 0 pustych bloków
8 bajtów w 2 bloki obiektu
0 bajtów 0 Non-obiekt bloków
Największą liczbę używanych: 8 bajtów
Razem przydziały: 8 bajtów

Omówie&nie CMemoryState |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index