CMemoryState::Checkpoint

nieważne Punktu kontrolnego ( );

Uwagi

Pobiera migawkę podsumowanie pamięci i zapisuje go w tym obiekcie CMemoryState . Funkcje składowe CMemoryState , Różnica i DumpAllObjectsSince użycia tych danych migawki.

Przykład

Zobacz przykład konstruktor CMemoryState.

Omówie&nie CMemoryState |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index