CMemoryException

Obiekt CMemoryException reprezentuje warunek wyjątku braku pamięci. Nie dalsze kwalifikacji jest konieczne lub możliwe. Wyjątki pamięci są generowane automatycznie przez nowe. Jeśli piszesz własną funkcje pamięci przy użyciu malloc, na przykład, następnie użytkownik jest odpowiedzialny za rzuca pamięci wyjątków.

Aby uzyskać więcej informacji o CMemoryException, zobacz artykuł wyjątków w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afx.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Index