CMemoryException::CMemoryException

CMemoryException ( );

Uwagi

Tworzy obiekt CMemoryException . Nie używać tego konstruktora bezpośrednio, ale raczej wywołania funkcji globalnych AfxThrowMemoryException. Ta funkcja globalna mogą zostać obsłużone w sytuacji braku pamięci, ponieważ tworzy obiekt wyjątku w poprzednio przydzielona pamięć. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania wyjątków, zobacz artykuł wyjątków w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie CMemoryException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też Wyjątek przetwarzania

Index