Członkowie klasy CMemFile

Budowa

CMemFile Konstrukcje obiektu pliku pamięci.

Operacje

Dołącz Dołącza blok pamięci CMemFile.
Odłączanie Odłącza blok pamięci od CMemFile i zwraca wskaźnik bloku pamięci odłączone.

Zaawansowane Overridables

Alokacji Zastąpić zmodyfikować sposób przydzielania pamięci.
Wolne Zastąpić aby zmodyfikować zachowanie dezalokacji pamięci.
Odśmiecacz Zastąpić aby zmodyfikować zachowanie ponowny przydział pamięci.
Memcpy Zastąpić aby zmodyfikować zachowanie kopii pamięci podczas odczytywania i zapisywania plików.
GrowFile Zastąpić aby zmodyfikować zachowanie podczas uprawy pliku.

Omówie&nie CMemFile |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index