CMemFile::Realloc

BAJT * Odśmiecacz (BAJT * lpMem, DWORDnBytes);

Wartość zwracany

Wskaźnik bloku pamięci, który został ponownie rozdzielone (i ewentualnie przeniesione), lub NULL jeśli ponowny przydział nie powiodło się.

Parametry

lpMem

Wskaźnik bloku pamięci odbiorczego.

nBytes

Nowy rozmiar bloku pamięci.

Uwagi

Ta funkcja zostaje wywołana przez CMemFile Członkowskie funkcje. Zastąpić tę funkcję do wdrożenia niestandardowe pamięci konieczna zmiana alokacji. Jeśli można zastąpić tę funkcję, prawdopodobnie warto również zastąpić Alloc i wolnego.

Omówie&nie CMemFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMemFile::Alloc, CMemFile::Free

Index