CMemFile::Memcpy

BAJT * Memcpy (BAJT * lpMemTarget, BAJT * lpMemSource, UINT nBytes );

Wartość zwracany

Kopia lpMemTarget.

Parametry

lpMemTarget

Wskaźnik bloku pamięci, do którego zostaną skopiowane pamięci źródła.

lpMemSource

Wskaźnik bloku pamięci źródłowego.

nBytes

Liczba bajtów, które mają być skopiowane.

Uwagi

Ta funkcja zostaje wywołana przez przesłonięcia CMemFile CFile::Read i CFile::Write do przesyłania danych do i z plików pamięci. Zastąpić tę funkcję, jeśli chcesz zmienić sposób, że CMemFile nie kopie pamięci.

Omówie&nie CMemFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFile::Read, CFile::Write

Index