CMemFile::GrowFile

void GrowFile ( DWORD dwNewLen );

Parametry

dwNewLen

Nowy rozmiar pliku pamięci.

Uwagi

Ta funkcja jest wywoływana przez kilka funkcji członek CMemFile . Można zastąpić go, jeśli chcesz zmienić sposób CMemFile zwiększa jego pliku. Wywołania wykonania domyślne Odśmiecacz rośnie istniejące bloku (lub Alloc utworzyć bloku pamięci), przydzielania pamięci w wielokrotności wartości nGrowBytes , określonej w konstruktorze lub Dołącz wywołania.

Omówie&nie CMemFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMemFile::Alloc, CMemFile::Realloc, CMemFile::CMemFile, CMemFile::Attach

Index