CMemFile::Free

void wolnego ( BAJT * lpMem );

Parametry

lpMem

Wskaźnik do pamięci, aby cofniętych przydziałów.

Uwagi

Ta funkcja zostaje wywołana przez CMemFile Członkowskie funkcje. Zastąpić tę funkcję do wdrożenia dezalokacji niestandardowe pamięci. Jeśli można zastąpić tę funkcję, prawdopodobnie warto również zastąpić Alloc i Odśmiecacz.

Omówie&nie CMemFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMemFile::Alloc, CMemFile::Realloc

Index