CMemFile::Detach

BAJT * odłączyć);

Wartość zwracany

Wskaźnik bloku pamięci, który zawiera zawartość pliku pamięci.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uzyskać wskaźnik bloku pamięci, używany przez CMemFile.

Wywołanie funkcji zamknie również CMemFile. Blok pamięci do CMemFile można ponownie, wywołując Dołącz. Jeśli chcesz ponownie plik i korzystanie z danych w nim, powinna wywołać CFile::GetLength Aby uzyskać długość pliku przed wywołaniem Odłącz. Należy zauważyć, że jeśli dołączony blok pamięci do CMemFile tak, aby jego danych można użyć (nGrowBytes == 0), a następnie użytkownik nie będzie mógł rozwijać plik pamięci.

Omówie&nie CMemFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMemFile::Attach, CFile::GetLength

Index