CMemFile::CMemFile

CMemFile (nGrowBytes=UINT1024);

CMemFile (BAJT * Sprawdzanie, UINT nBufferSize, UINT nGrowBytes = 0);

Parametry

nGrowBytes

Przyrost alokacji pamięci w bajtach.

lpBuffer

Wskaźnik do buforu, który otrzymuje informacje o wielkości nBufferSize.

nBufferSize

Liczba całkowita, która określa rozmiar buforu plików w bajtach.

Uwagi

Pierwszy przeciążenie otwiera plik pamięci puste. Należy zauważyć, że plik jest otwierany przez konstruktora i że nie powinna wywołać CFile::Open.

Drugi przeciążenie działa taki sam, jakby używane pierwsze konstruktora i natychmiast o nazwie Dołącz te same parametry. Zobacz Dołączanie szczegóły.

Przykład

/ / przykład CMemFile::CMemFile
CMemFile f; / / Gotowe do użycia - nie otwarte konieczne.

BAJT * pBuf = (BAJT *) nowe char [1024];
G CMemFile (pBuf, 1024, 256);
/ / jak CMemFile g; g.Attach (pBuf, 1024, 256)

Omówie&nie CMemFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMemFile::Attach

Index