CMemFile::Alloc

BAJT * Alloc ( DWORD nBytes );

Wartość zwracany

Wskaźnik bloku pamięci, która została przydzielona, lub NULL jeśli przydział nie powiodło się.

Parametry

nBytes

Liczba bajtów pamięci do zaalokowania.

Uwagi

Ta funkcja zostaje wywołana przez CMemFile Członkowskie funkcje. Zastąpić tę funkcję do wykonania przydziału pamięci niestandardowe. Jeśli można zastąpić tę funkcję, prawdopodobnie warto również zastąpić wolnego i Odśmiecacz.

Domyślna implementacja funkcja run-time library malloc przydzielić pamięci.

Omówie&nie CMemFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMemFile::Free, CMemFile::Realloc, malloc

Index