Członkowie klasy CMDIFrameWnd

Budowa

CMDIFrameWnd Konstrukcje CMDIFrameWnd.

Operacje

MDIActivate Uaktywnia różnych okien podrzędnych MDI.
MDIGetActive Pobiera aktualnie aktywnego okna podrzędnych MDI, wraz z Flaga wskazująca, czy dziecko jest zmaksymalizowane.
MDIIconArrange Rozmieszcza wszystkich okien podrzędnych dokumentu zminimalizowane.
MDIMaximize Maksymalizuje okno potomne MDI.
MDINext Uaktywnia okno podrzędne bezpośrednio pod oknem aktualnie aktywne dziecka i umieszcza w oknie Aktywne dziecka za wszystkich innych okien podrzędnych.
MDIRestore Przywraca okno potomne MDI od rozmiaru zmaksymalizowanego lub zminimalizowanego.
MDISetMenu Zastępuje menu Okno ramek MDI i/lub w menu wyskakujące okno.
MDITile Rozmieszcza wszystkie okien podrzędnych w formacie sąsiadująco.
MDICascade Rozmieszcza wszystkie okien podrzędnych w formacie kaskadowy.

Overridables

CreateClient Tworzy Windows MDICLIENT okno dla tego CMDIFrameWnd. Wywoływany przez funkcję Państwa OnCreate CWnd.
GetWindowMenuPopup Zwraca menu wyskakujące okno.

Omówienie CMDIFrameWnd |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index