CMDIFrameWnd::MDITile

nieważne MDITile ( );

nieważne MDITile ( int nType );

Parametry

nType

Określa flagi sąsiadująco. Ten parametr może mieć jedną z następujących flag:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek przeprowadzenie wszystkich okien podrzędnych w formacie sąsiadująco.

Pierwsza wersja MDITile, bez parametrów, Rozmieszcza okna pionowo w systemie Windows w wersji 3.1 i później. Druga wersja rozmieszcza windows pionowo lub poziomo, w zależności od wartości parametru nType.

Omówienie CMDIFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CMDIFrameWnd::MDICascade, CMDIFrameWnd::MDIIconArrange, WM_MDITILE

Index