CMDIFrameWnd::MDIRestore

nieważne MDIRestore ( CWnd * pWnd );

Parametry

pWnd

Punkty do okna do przywrócenia.

Uwagi

Przywraca okno potomne MDI od rozmiaru zmaksymalizowanego lub zminimalizowanego.

Omówienie CMDIFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CMDIFrameWnd::MDIMaximize, WM_MDIRESTORE

Index