CMDIFrameWnd::MDINext

nieważne MDINext ( );

Uwagi

Uaktywnia okno podrzędne bezpośrednio pod oknem aktualnie aktywne dziecka i umieszcza w oknie Aktywne dziecka za wszystkich innych okien podrzędnych.

Jeśli aktualnie aktywne okno potomne MDI jest zmaksymalizowane, funkcja Państwa przywraca aktualnie aktywne dziecka i maksymalizuje nowo aktywowanego dziecka.

Omówienie CMDIFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CMDIFrameWnd::MDIActivate, CMDIFrameWnd::MDIGetActive, WM_MDINEXT

Index