CMDIFrameWnd::MDIMaximize

nieważne MDIMaximize ( CWnd * pWnd );

Parametry

pWnd

Punkty do okna, aby zmaksymalizować.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby zmaksymalizować określone okno potomne MDI. Po zmaksymalizowaniu okna podrzędnego Windows zmienia go do swojego obszaru klienckiego wypełnienia okna klienta. System Windows umieszcza menu sterowania okna podrzędnego w pasku menu ramki tak użytkownika można przywrócić lub zamknij okno podrzędne. Również dodaje tytuł okna podrzędnego do tytułu okno ramek.

Jeśli inne okno potomne MDI jest uaktywniana, gdy aktualnie aktywne okno potomne MDI jest zmaksymalizowany, Windows przywraca aktualnie aktywne dziecka i Maksymalizuje okno podrzędne nowo aktywowany.

Omówienie CMDIFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; WM_MDIMAXIMIZE, CMDIFrameWnd::MDIRestore

Index