CMDIFrameWnd::MDIGetActive

CMDIChildWnd * MDIGetActive ( BOOL * pbMaximized = NULL ) Stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik aktywne okno potomne MDI.

Parametry

pbMaximized

Wskaźnik BOOL wartość zwracany. Zestaw do Prawda zwrot, jeśli okno jest zmaksymalizowane; inny sposób Fałsz.

Uwagi

Pobiera bieżący MDI dziecko oknem aktywnym, wraz z Flaga wskazująca, czy dziecko okno jest zmaksymalizowane.

Omówienie CMDIFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CMDIFrameWnd::MDIActivate, WM_MDIGETACTIVE

Index