CMDIFrameWnd::MDIActivate

nieważne MDIActivate ( CWnd * pWndActivate );

Parametry

pWndActivate

Punkty aby oknie podrzędnych MDI zostanie uaktywniony.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby uaktywnić różnych okien podrzędnych MDI. Ta funkcja Członkowskie wysyła komunikat WM_MDIACTIVATE okno podrzędne uaktywnianego i okno podrzędne dezaktywowany.

Jest to ten sam komunikat, który jest wysyłany, gdy użytkownik zmienia fokusu na okno potomne MDI za pomocą myszy lub klawiatury.

Uwaganbsp;  Okno potomne MDI uaktywnia się niezależnie od tego okna ramki MDI. Gdy ramka staje się aktywny, okno podrzędne, który był ostatnio uaktywniony jest wysyłana wiadomość WM_&NCACTIVATE do rysowania w aktywnym oknie ramki i podpis paska, ale nie otrzyma kolejny komunikat WM_MDIACTIVATE.

Omówienie CMDIFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CMDIFrameWnd::MDIGetActive, CMDIFrameWnd::MDI&Next, WM_ACTIVATE, WM_NCACTIVATE

Index