CMDIFrameWnd::GetWindowMenuPopup

wirtualne HMENU GetWindowMenuPopup ( HMENU hMenuBar );

Wartość zwracany

Menu wyskakującego okna, jeśli istnieje; inny sposób NULL.

Parametry

hMenuBar

Bieżący pasek menu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek uzyskiwania dojścia do bieżącego wyskakującego menu o nazwie "Okno" (wyskakującego menu z elementów menu zarządzania okna MDI).

Domyślna implementacja szuka wyskakujące menu zawierające standardowe polecenia menu Okno, takich jak ID_WINDOW_NEW i ID_WINDOW_TILE_HORZ.

Zastąpić tę funkcję Państwa, jeśli masz menu Okno, w którym nie używać polecenia menu standardowych identyfikatorów.

Omówienie CMDIFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMDIFrameWnd::MDIGetActive

Index