CMDIFrameWnd::CreateClient

wirtualne BOOL CreateClient ( LPCREATESTRUCT lpCreateStruct, CMenu * pWindowMenu );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lpCreateStruct

Długie wskaźnika do struktury CREATESTRUCT.

pWindowMenu

Wskaźnik do menu wyskakujące okno.

Uwagi

Tworzy okna klienta MDI, który zarządza obiekty CMDIChildWnd.

Ta funkcja państwa powinna zostać wywołana, jeżeli bezpośrednio przesłonić funkcję Państwa OnCreate.

Omówienie CMDIFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMDIFrameWnd::CMDIFrameWnd

Index