CMDIFrameWnd::CMDIFrameWnd

CMDIFrameWnd ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do konstruowania obiektu CMDIFrameWnd . Wywołać funkcję Państwa Tworzenie lub LoadFrame , aby utworzyć widocznego okna ramki MDI.

Omówienie CMDIFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFrameWnd::Create, CFrameWnd::LoadFrame

Index