Członkowie klasy CMDIChildWnd

Budowa

CMDIChildWnd Obiekt CMDIChildWnd.

Inicjowanie

Tworzenie Tworzy okno potomne Windows MDI skojarzone z obiektem CMDIChildWnd.

Operacje

MDIDestroy Niszczy to okno potomne MDI.
MDIActivate Aktywuje to okno potomne MDI.
MDIMaximize Maksymalizuje okno podrzędnych MDI.
MDIRestore Przywraca to okno potomne MDI od rozmiaru zmaksymalizowanego lub zminimalizowanego.
GetMDIFrame Zwraca obiekt nadrzędny MDI ramki okna klienta MDI.

Omówienie CMDIChildWnd |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index