CMDIChildWnd::MDIRestore

nieważne MDIRestore ( );

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby przywrócić okno potomne MDI od rozmiaru zmaksymalizowanego lub zminimalizowanego.

Omówienie CMDIChildWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CMDIChildWnd::MDIMaximize, WM_MDIRESTORE

Index