CMDIChildWnd::MDIMaximize

nieważne MDIMaximize ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby zmaksymalizować okno potomne MDI. Po zmaksymalizowaniu okna podrzędnego Windows zmienia go do obszaru klienckiego wypełnienie obszaru klienckiego okno ramek. System Windows umieszcza menu sterowania okna podrzędnego w pasku menu ramki tak, aby użytkownik może przywrócić lub zamknij okno podrzędne i dodaje tytuł okna podrzędnego do tytułu okno ramek.

Omówienie CMDIChildWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; WM_MDIMAXIMIZE, CMDIChildWnd::MDIRestore

Index