CMDIChildWnd::MDIDestroy

nieważne MDIDestroy ( );

Uwagi

Wywołania funkcji tego Państwa do zniszczenia okno potomne MDI.

Funkcja Członkowskie usuwa tytuł okna podrzędnego z okna ramki i dezaktywuje okno podrzędne.

Omówienie CMDIChildWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; WM_MDIDESTROY, CMDIChildWnd::Create

Index